Tarkett JasłoTARKETT JASŁO ( GAMRAT SA ) są producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz użyteczności publicznej.
Pragniemy, aby Nasza Firma  przyczyniała się do rozwoju rynku budowlanego w skali globalnej. Chcemy dostarczać produkty i usługi, które nie tylko uczynią pracę Naszych Klientów bardziej efektywną, ale przede wszystkim zadowolą oczekiwania wszystkich Odbiorców .

Świadomi ciągłej ewolucji branży budowlanej, chcemy sukcesywnie rozwijać się i doskonalić Naszą produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych na potrzeby budownictwa, by móc sprostać potrzebom rynku i kreować aktualne trendy w branży. Chcemy zapewnić Naszym Klientom najwyższy poziom zadowolenia i bezpieczeństwa z użytkowania Naszych wyrobów.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez Nas produktów są międzynarodowe standardy, którym stawiamy czoła oraz normy jakościowe, które spełniamy. Wśród nich znajdują się m.in. certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004.
Wychodząc z założenia, że jakość to nie tylko Nasze produkty, lecz również przychylność środowisku, możemy nazwać się firmą przyjazną Naszemu Otoczeniu. Potwierdzeniem tego jest uzyskany Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004, a także fakt, iż Nasze produkty, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań produkcyjno – technologicznych można poddawać procesowi recyklingu.